Privacy statement​

Privacy Statement

Msquad, gevestigd aan Zwollestraat 1 7575 EP Oldenzaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Msquad BV
Zwollestraat 1
7575 EP Oldenzaal
+31541218100

www.msquad.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Msquad verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft geen intentie om data te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Hierbij kunnen we echter niet controleren of de bezoeker ouder is dan 16. Wij adviseren ouders dan ook betrokken te zijn bij de online bezigheden van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er data over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer je overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@msquad.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Msquad verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 

Geautomatiseerde besluitvorming
Msquad neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Msquad verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voor deze verwerking blijft Msquad verantwoordelijk.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Msquad gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die unieke gegevens bevatten om uw computer, tablet of mobiele telefoon te identificeren op het netwerk. Msquad gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit die ervoor moeten zorgen dat de website naar behoren functioneert en hierbij bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden daarnaast ook gebruikt om de website goed te laten functioneren en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij het eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Msquad en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@msquad.nl. Wanneer je een verzoek tot inzage hebt gedaan vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Msquad wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Msquad neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@msquad.nl.

Plan een meetup!

Laat hieronder je gegevens achter, we nemen binnen 24 uur contact met je op voor het plannen van een kop koffie!

Open sollicitatie

Laat hieronder je gegevens achter, we nemen snel contact met je op.​

Open sollicitatie

Laat hieronder je gegevens achter, we nemen snel contact met je op.

Training aanvragen

Laat hieronder je gegevens achter, we nemen binnen 24 uur contact met je op om de trainingsmogelijkheden te bespreken.

Plan een meetup!

Laat hieronder je gegevens achter, we nemen binnen 24 uur contact met je op voor het plannen van een kop koffie!

Training aanvragen

Laat hieronder je gegevens achter, we nemen binnen 24 uur contact met je op om de trainingsmogelijkheden te bespreken.

×

UNLOCK NEXT

× Je processen digitaliseren?